Wyroby

Popiół lotny i żużel
Przedsiębiorstwo EKO-ZEC z siedzibą główną na terenie Poznania to jeden z czołowych dostawców usług w segmencie zagospodarowania odpadów paleniskowych z przemysłu energetycznego. Jako jedna z nielicznych firm w Polsce odzyskujemy popiół lotny, żużel i mieszankę popiołowo-żużlową na tak dużą skalę. Materiał może być powtórnie wykorzystany do przygotowania wysokiej jakości materiałów budowlanych. Nasze wyroby dodawane są do betonu, ceramiki, cementu znacząco obniżając koszt produkcji tych materiałów.
Beton, podbudowy, stabilizacje
Spółka EKO-ZEC od 2006 roku produkuje beton towarowy oraz innego rodzaju mieszanki, m.in. na podbudowy drogowe, dzięki uruchomieniu własnego węzła betoniarskiego. Z naszych wyrobów korzystają chętnie Klienci z Poznania i okolic, jak też z innych regionów Wielkopolski, a nawet z innych części kraju. Przygotowujemy wyroby w zgodzie z opracowanymi starannie recepturami. W miarę możliwości staramy się także realizować projekty naszych Klientów, przygotowując na ich indywidualne potrzeby specjalne mieszanki betonowe.
Kruszywa recyklingowe
Sprzedajemy w atrakcyjnych cenach produkty powstałe w wyniku recyklingu gruzu oraz innych odpadów budowlanych, z przebudowy oraz remontów. Proponowane przez nas wyroby są pozbawione niebezpiecznych materiałów (jak np. azbest). Z uwagi na swoją jakość oraz niską cenę mogą być z powodzeniem wykorzystywane jako podbudowy drogowe, do wyrównania nawierzchni, itp. Proponujemy kruszywa o różnej wielkości frakcji – od drobnych do grubych. Kruszywa możemy dostarczyć z siedziby w Poznaniu transportem własnym. Istnieje też możliwość odebrania osobiście przez Klienta zamówienia.

Usługi

Recykling odpadów budowlanych

W ramach świadczonych usług wykonujemy recykling odpadów budowlanych i z remontów dróg, prac rozbiórkowych. Gromadzimy gruz, asfalt oraz beton w sposób selektywny i poddajemy dalszym czynnościom, z uwzględnieniem selekcji materiałów niebezpiecznych (np. azbest). Po przeprowadzonych działaniach z wykorzystaniem wysokosprawnych maszyn otrzymujemy kruszywa, które ponownie mogą być wykorzystane do wielu zastosowań. Gruz i inne odpady pozyskujemy z terenu Poznania oraz okolic. Przyjmujemy także zlecenia z innych regionów Wielkopolski.

Prace rekultywacyjne i budowlane

Nasza firma w ciągu wielu lat działalności przeprowadziła liczne prace rekultywacyjne i budowlane w okolicach Poznania oraz w innych regionach Wielkopolski. Wśród realizowanych świadczeń wykonaliśmy rekultywację dawnych składowisk odpadów wiertniczych, wysypisk, wyrobisk. Przeprowadziliśmy również modernizacje i remonty dróg oraz podjęliśmy się budowy nowych tras. Wykonywaliśmy również inne prace ogólnobudowlane. Wszystkie realizacje charakteryzowały się zaangażowaniem w trwałość gotowych rozwiązań.

Prace wyburzeniowo-rozbiórkowe

Firma Produkcyjno-Usługowa EKO-ZEC z siedzibą na terenie Poznania świadczy usługi w zakresie rozbiórek na terenie całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem lokalnego rynku. Świadczenia obejmują zróżnicowany oraz rozbudowany zakres prac rozbiórkowych obiektów budowlanych i dróg. Prowadzi również działania wyburzeniowe. Wszystkie prace prowadzone są w zgodzie z obowiązującymi regulacjami Prawa budowlanego oraz z poszanowaniem zasad ochrony środowiska. Gruz oraz inne odpady są gromadzone selektywnie.

O nas

Informacje o spółce
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe EKO-ZEC Sp. z o.o. zostało utworzone w 1995 r., na bazie działu
Działalność promocyjna i informacyjna
Rok 2016Zajęcia edukacyjne na terenie zakładu EKO-ZEC dla studentów Wydziału Chemii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w
Publikacje
Rok 2016 Przydatność osadów ściekowych do współspalania. II Ogólnopolska Konferencja Techniczna „Gospodarka osadowa
Skup, sprzedaż i dystrybucja
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe EKO-ZEC Sp. z o.o. prowadzi działalność w następującycm zakresie:odzysk oraz
Baza techniczna
Przedsiębiorstwo EKO-ZEC posiada rozwinięte zaplecze transportowo-logistyczne i techniczne oraz nowoczesną bazę

Spółka EKO-ZEC prowadzi sprzedaż betonu towarowego, popiołu i żużla oraz kruszyw recyklingowych

Nasi partnerzy

Zrównoważony rozwój

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe EKO-ZEC Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby jego działalność odpowiadała jak najpełniej na potrzeby Klientów oraz prowadzona była z poszanowaniem środowiska przyrodniczego.

Dla utrzymania i doskonalenia poziomu działania wdrożono Zintegrowany System Zarządzania spełniający wymagania norm PN-EN ISO 9001, PN-EN 14001 oraz PN-N 18001, oparty na Deklaracji Zarządu i Polityce Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Zintegrowany System Zarządzania pozwala Przedsiębiorstwu EKO-ZEC na utrzymanie ścisłego nadzoru nad jakością świadczonych usług oraz wytwarzanych produktów, aspektami środowiskowymi jego działalności oraz bezpieczeństwem i higieną pracy. Odniesienia do Zintegrowanego Systemu Zarządzania w postaci procedur i instrukcji widoczne są na każdym etapie wszystkich działalności EKO-ZEC.

Ma to na celu ciągłe doskonalenie ukierunkowane na prawidłową działalność przedsiębiorstwa, stałą poprawę relacji z klientami, monitoring oddziaływania na środowisko i zdrowie pracowników oraz zapewnienie bezpieczeństwa w środowisku pracy.

Zbigniew Chrzanowski
Prezes Zarządu EKO-ZEC Sp. z o.o.