Wyroby

Spółka EKO-ZEC z główną siedzibą na terenie Poznania jest jednym z czołowych w Polsce dostawców usług w zakresie zagospodarowania odpadów paleniskowych z
W 2006 r. spółka EKO-ZEC uruchomiła własny węzeł betoniarski na terenie Poznania, w którym prowadzi produkcję szerokiej gamy mieszanek – od betonu towarowego
P.P.U. EKO-ZEC Sp. z o.o. prowadzi sprzedaż kruszyw pochodzących z recyklingu odpadów budowlanych oraz odpadów z przebudowy i remontów dróg. Kruszywa te mogą

Usługi

Przedsiębiorstwo EKO-ZEC z siedzibą główną w Poznaniu prowadzi recykling odpadów budowlanych, odpadów z remontów dróg i prac rozbiórkowych, jak: gruz, asfalt i beton. Wykorzystuje do tego celu mobilną kruszarkę szczękową z zespołem sit wibracyjnych (o wydajności 140 ton/

Rok realizacji   1996-1997 Makroniwelacje i rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Borówko-Polska Wieś gm. Pobiedziska 1996 Rekultywacja wyrobiska w polu roboczym poligonu wojskowego Biedrusko gm. Suchy Las 1999 Rekultywacja składowiska odpadów w gm

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe EKO-ZEC prowadzi także usługi w zakresie rozbiórek obiektów budowlanych i dróg oraz prac wyburzeniowych. Prace prowadzone są zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i ochrony środowiska. Odpady z miejsca rozbiórki gromadzone są w sposób

O nas

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe EKO-ZEC Sp. z o.o. zostało utworzone w 1995 r., na bazie działu
Rok 2016 Zajęcia edukacyjne na terenie zakładu EKO-ZEC dla studentów Wydziału Chemii Uniwersytetu im. A.
Rok 2016 Przydatność osadów ściekowych do współspalania. II Ogólnopolska Konferencja Techniczna „Gospodarka osadowa
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe EKO-ZEC Sp. z o.o. prowadzi działalność w następującycm zakresie: odzysk oraz
Przedsiębiorstwo EKO-ZEC posiada rozwinięte zaplecze transportowo-logistyczne i techniczne oraz nowoczesną bazę

Spółka EKO-ZEC prowadzi sprzedaż betonu towarowego, popiołu i żużla oraz kruszyw recyklingowych

Nasi partnerzy

Zrównoważony rozwój

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe EKO-ZEC Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby jego działalność odpowiadała jak najpełniej na potrzeby Klientów oraz prowadzona była z poszanowaniem środowiska przyrodniczego.

Dla utrzymania i doskonalenia poziomu działania wdrożono Zintegrowany System Zarządzania spełniający wymagania norm PN-EN ISO 9001, PN-EN 14001 oraz PN-N 18001, oparty na Deklaracji Zarządu i Polityce Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Zintegrowany System Zarządzania pozwala Przedsiębiorstwu EKO-ZEC na utrzymanie ścisłego nadzoru nad jakością świadczonych usług oraz wytwarzanych produktów, aspektami środowiskowymi jego działalności oraz bezpieczeństwem i higieną pracy. Odniesienia do Zintegrowanego Systemu Zarządzania w postaci procedur i instrukcji widoczne są na każdym etapie wszystkich działalności EKO-ZEC.

Ma to na celu ciągłe doskonalenie ukierunkowane na prawidłową działalność przedsiębiorstwa, stałą poprawę relacji z klientami, monitoring oddziaływania na środowisko i zdrowie pracowników oraz zapewnienie bezpieczeństwa w środowisku pracy.

Maciej Piwecki
Prezes Zarządu EKO-ZEC Sp. z o.o.