Beton towarowy, podbudowy drogowe, stabilizacje

W 2006 r. spółka EKO-ZEC uruchomiła własny węzeł betoniarski na terenie Poznania, w którym prowadzi produkcję szerokiej gamy mieszanek – od betonu towarowego po produkty dedykowane na podbudowy drogowe, do stabilizacji i chudych betonów, itp. Ze względu na efekt ekologiczny tego przedsięwzięcia, budowa węzła została współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Beton produkowany jest w oparciu o wysokiej jakości materiały i kruszywa naturalne, bądź kruszywa recyklingowe, zgodnie z zainteresowaniem klientów.

Mieszanki betonowe EKO-ZEC znajdują szerokie zastosowanie jako podbudowy drogowe i są wykorzystywane do stabilizacji podłoża jako warstwy wzmacniające i ulepszające podłoże drogowe oraz warstwy podbudowy zasadniczej i pomocniczej. Wbudowywane są także w drogi, parkingi, place, hale przemysłowe itp.

Mieszanki te wykonywane są zgodnie z recepturami posiadanymi przez Spółkę recepturami, bądź w miarę możliwości, recepturami opracowywanymi na życzenie Klienta.

Spółka oferuje dostawę betonu towarowego samochodami samowyładowczymi oraz betonomieszarkami.

Informacji na temat cen, warunków sprzedaży oraz dostaw mieszanek betonowych udziela:

Kierownik Węzła Betoniarskiego, telefon (61) 8 211 503 lub tel kom. 605-032-918
oraz Kierownik Działu Produkcji i Robót Budowlanych tel. (61) 8 211 044, tel. kom. 601-889-970.

Wykaz rodzajów wytwarzanych mieszanek betonowych:


LP.

NAZWA

RODZAJ MIESZANKI BETONOWEJ

1

Stabilizacja

Rm 0,5 – 1,5 Mpa

2

Stabilizacja

Rm 1,5 – 2,5 Mpa

3

Stabilizacja

Rm 2,5 – 5,0 Mpa

4

Stabilizacja

C 1,5/2

5

Stabilizacja

C 3/4

6

Stabilizacja

C 5/6

7

Beton chudy

Beton B 6-9 K1

8

Beton chudy

Beton B 7,5 K1

9

Beton chudy

Beton B 7,5 K4

10

Beton chudy

Beton C 8/10 V0

11

Beton chudy

Beton C 8/10 S3

12

Beton konstrukcyjny

Beton C 12/15 S3

13

Beton konstrukcyjny

Beton C 12/15 S3

14

Beton konstrukcyjny

Beton C 16/20 V0

15

Beton konstrukcyjny

Beton C 16/20 S3

16

Beton konstrukcyjny

Beton C 20/25 S3

17

Beton konstrukcyjny

Beton C 25/30 S3

18

Beton konstrukcyjny

Beton C 30/37 S3

19

Beton konstrukcyjny

Beton C 37/45 S3

Istnieje możliwość zakupu mieszanek betonowych nie ujętych w powyższej tabeli – według receptur dostarczonych przez Klienta lub wymaganych przez Klienta receptur na betony wysokich klas.