Kruszywa recyklingowe

P.P.U. EKO-ZEC Sp. z o.o. prowadzi sprzedaż kruszyw pochodzących z recyklingu odpadów budowlanych oraz odpadów z przebudowy i remontów dróg. Kruszywa te mogą być stosowane jako tańszy zamiennik kruszyw naturalnych.

Kruszywa recyklingowe wykorzystywane są w budownictwie drogowym jako warstwy podbudowy zasadniczej i pomocniczej m.in. w budowie i modernizacji infrastruktury drogowej (dróg, chodników, ścieżek rowerowych, placów, parkingów), a także do wyrównywania nawierzchni dróg, nie posiadających nawierzchni bitumicznych.

Produkowane przez EKO-ZEC kruszywa mieszczą się w następujących frakcjach uziarnienia:

  • 0,0-16,0 mm (tzw. odsiew i podziarno)
  • 16,0 - 31,5 mm (tzw. kruszywa drobne),
  • 31,5 – 63,0 mm (tzw. kruszywa grube)

Kruszywa drobne i grube oferowane są w następujących rodzajach: betonowe, asfaltowe, ceglane oraz ceglano-betonowe.

Odbiór kruszyw możliwy jest transportem własnym Klienta oraz transportem zapewnionym przez EKO-ZEC.

Informacji na temat cen, warunków sprzedaży oraz dostaw kruszyw recyklingowych udziela Dział Produkcji i Robót Budowlanych, telefon (061) 8 211 044 lub tel. kom. 601-889-970