Publikacje

Rok 2016

Przydatność osadów ściekowych do współspalania. II Ogólnopolska Konferencja Techniczna „Gospodarka osadowa i wykorzystanie OZE w podmiotach gospodarki wodno-ściekowej i komunalnej”, Sława 20 – 21.04.2016 r.

 

Rok 2015

Perspektywy zagospodarowania Ubocznych Produktów Spalania w Polsce. W: Waste Forum 2015. s. 161-190, PZITS Poznań-Kołobrzeg 2015

Potencjał i ograniczenia prawne dla zastosowanie w gospodarce żużli ze spalarni odpadów komunalnych. W: Waste Forum 2015. s. 107-189, PZITS Poznań-Kołobrzeg 2015

 

Rok 2014

Perspektywy zagospodarowania Ubocznych Produktów Spalania w Polsce. W: Popioły z energetyki, s. 23-56, Polska Unia UPS, Zakopane 2014

 

Rok 2013

Odpady czy produkty - stan obecny i perspektywy zastosowania. W: Kompleksowe zarządzanie gospodarką odpadami. s. 407-443, PZITS Poznań-Stare Jabłonki 2013

 

Rok 2012

Bezpieczeństwo stosowania ubocznych produktów spalania - REACH, BHP, P-POŻ i ochrona środowiska. W: Materiały konferencyjne EKO-ZEC "Uboczne produkty spalania - wykorzystanie w budownictwie. Zrównoważony rozwój w praktyce". Ostrołęka 18.01.2012

 

Rok 2010

Tendencje zmienności parametrów popiołu lotnego w energetyce, XVII Międzynarodowa Konferencja "Popioły z energetyki" s. 201-218, Polska Unia UPS Warszawa 2010

 

Rok 2009

Gospodarowanie produktami spalania odpadów. W: Zarządzanie gospodarką odpadami. Termiczne metody odzysku odpadów komunalnych. PZITS Poznań 2009

Wybrane aspekty efektywności energetycznej spalarni odpadów. W: Zarządzanie gospodarką odpadami. Termiczne metody odzysku odpadów komunalnych. PZITS Poznań 2009
Czysta energia z odpadów w Umweltzentrum Simmering w Wiedniu, Wielkopolski Builetyn Ekologiczny 5/2009, s. 24, Poznań 2009
System zapewnienia jakości wyrobu na przykładzie odpadów z budownictwa, Wielkopolski Builetyn Ekologiczny 4/2009, s. 21, Poznań 2009

Od odpadu do produktu Wielkopolski Biuletyn Ekologiczny 3/2009, s. 25, Poznań 2009

Czy segregujemy odpady niepotrzebnie?- cz. 2 Wielkopolski Biuletyn Ekologiczny 2/2009, s. 23-24, Poznań 2009

Czy segregujemy odpady niepotrzebnie?- cz. 1 Wielkopolski Biuletyn Ekologiczny 1/2009, s. 23-24, Poznań 2009

 

Rok 2008

Sposób zagospodarowania produktów spalania z instalacji termicznej utylizacji odpadów, Wielkopolski Biuletyn Ekologiczny 6/2008, s. 23-24, Poznań 2008

Spalanie nie jest konkurencją dla recyklingu surowców wtórnych, W: Ekopartner 11 (205)/2008

Miejsce zakładu termicznego przekształcania odpadów w systemach gospodarki odpadami polskich aglomeracji, W: X Międzynarodowa Konferencja Transport Pneumatyczny TP 2008, Targanice-Kocierz 2008.

Wiedeń jest inny Wielkopolski Biuletyn Ekologiczny 4/2008, s. 22-24, Poznań 2008,

Mity o dioksynach Wielkopolski Biuletyn Ekologiczny 4/2008, s. 22-24, Poznań 2008,

Ponad 100 letnia tradycja zakładów termicznego przekształcania odpadów w Hamburgu Wielkopolski Biuletyn Ekologiczny 3/2008 s. 26, Poznań 2008,

Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych najskuteczniejszym sposobem ich unieszkodliwienia, Wielkopolski Biuletyn Ekologiczny 3/2008, s. 23-24, Poznań 2008,

Spalarnia odpadów w Poznaniu już była (1927-1957) część II Wielkopolski Biuletyn Ekologiczny 2/2008 s. 26, Poznań 2008,

Nieuniknione zmiany w polskim modelu gospodarki odpadami Wielkopolski Biuletyn Ekologiczny 2/2008 s. 18-19, Poznań 2008,

Spalarnia odpadów w Poznaniu już była (1927-1957) część I Wielkopolski Biuletyn Ekologiczny 1/2008 s. 26, Poznań 2008,

Historia i aktualna sytuacja zakładów termicznego przekształcania na świcie. Wielkopolski Biuletyn Ekologiczny 1/2008 s. 23-24, Poznań 2008,