Prace wyburzeniowo-rozbiórkowe

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe EKO-ZEC prowadzi także usługi w zakresie rozbiórek obiektów budowlanych i dróg oraz prac wyburzeniowych.

Prace prowadzone są zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i ochrony środowiska.

Odpady z miejsca rozbiórki gromadzone są w sposób selektywny, odbierane i zagospodarowywane przez EKO-ZEC w ramach kompleksowej obsługi Klientów.