Baza techniczna

Przedsiębiorstwo EKO-ZEC posiada rozwinięte zaplecze transportowo-logistyczne i techniczne oraz nowoczesną bazę samochodową i sprzętową, które gwarantują Klientom sprawną i terminową obsługę.

Specjalistyczne instalacje do recyklingu gruzu budowlanego, jak również do produkcji mieszanek betonowych, pozwalają Spółce EKO-ZEC na wytwarzanie produktów o wysokiej jakości i stabilnych parametrach zapewniają oraz na prowadzenie działalności zgodnej z wymaganiami ochrony środowiska.

Wykaz taboru samochodowego i sprzętowego:

Typ pojazdów/sprzętu:

  1. Samochody osobowe i dostawcze
  2. Samochody ciężarowe Ciągniki rolnicze
  3. Przyczepy
  4. Silo-naczepy
  5. Spycharka
  6. Koparki
  7. Wózki widłowe
  8. Ładowarki

Ponadto:

Mobilna kruszarka szczękowa do kruszenia betonów i asfaltów z zespołem sit wibracyjnych (wydajność: 140 000,00 Mg/rok)

Mobilny przesiewacz służacy rozkruszeniu, przesianiu i odseparowaniu odpowiednich frakcji kruszywa (wydajność: 120,00 Mg/godz.)

Węzeł betoniarski do produkcji mieszanek betonowych (podbudów drogowych, stabilizacji i chudych betonów) (wydajność: 225 000 Mg/rok).