Działalność promocyjna i eko-edukacyjna

Rok 2016 
Zajęcia edukacyjne na terenie zakładu EKO-ZEC dla studentów Wydziału Chemii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, 26.01.2016
Targi BUDMA 02-05.02.2016
Referat i prezentacja pt. „Przydatność osadów ściekowych do współspalania”. II Ogólnopolska Konferencja Techniczna „Gospodarka osadowa i wykorzystanie OZE w podmiotach gospodarki wodno-ściekowej i komunalnej”, Sława 20 – 21.04.2016 r.
Zajęcia edukacyjne na terenie zakładu EKO-ZEC dla studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, 19.05.2016
Referat pt. „Recykling odpadów budowlanych – gospodarka w obiegu zamkniętym” w czasie seminarium: Recykling w budownictwie, Poznań 13.05.2016
Referat pt. „Nowe regulacje prawne dotyczące UPS” podczas XXIII Konferencji Popioły z Energetyki, Zakopane 19-21.10.2016
Zajęcia edukacyjne na terenie zakładu EKO-ZEC dla studentów Wydziału Biologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, 02.12.2016

 

Rok 2015

Zajęcia edukacyjne na terenie zakładu EKO-ZEC dla studentów Wydziału Biologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, 11.12.2015

 

Rok 2014

Zajęcia edukacyjne na terenie zakładu EKO-ZEC dla studentów Wydziału Chemii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, 10.06.2014, 12.06.2014

Zajęcia edukacyjne na terenie zakładu EKO-ZEC oraz EC II Karolin dla słuchaczy studiów podyplomowych „Zarządzania środowiskiem” Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, 10.05.2014

 

Rok 2013

Referat i prezentacja pt. "Odpady czy produkty z procesów spalania - stan obecny i perspektywy zastosowania. XX Międzynarodowa Konferencja pt. „Kompleksowe zarządzanie gospodarką odpadami” Stare Jabłonki 13-15.05.2013

Zajęcia edukacyjne na terenie zakładu EKO-ZEC dla studentów ochrony środowiska Wydziału Chemii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, 27.05.2013

Zajęcia edukacyjne na terenie zakładu EKO-ZEC oraz EC II Karolin dla słuchaczy studiów podyplomowych „Zarządzania środowiskiem” Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, 25.05.2013

 

Rok 2012

Zajęcia edukacyjne na terenie zakładu EKO-ZEC dla studentów ochrony środowiska Wydziału Chemii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, 12.10.2012

Zajęcia edukacyjne na terenie zakładu EKO-ZEC oraz EC II Karolin dla słuchaczy studiów podyplomowych „Zarządzania środowiskiem” Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, 15.05.2012

Referat i prezentacja pt. "Bezpieczeństwo stosowania ubocznych produktów spalania - REACH, BHP, P-POŻ i ochrona środowiska", Konferencja: Uboczne produkty spalania - wykorzystanie w budownictwie. Zrównoważony rozwój w praktyce. Ostrołęka 18.01.2012

Organizacja konferencji pt. "Uboczne produkty spalania - wykorzystanie w budownictwie. Zrównoważony rozwój w praktyce". Ostrołęka 18.01.2012

 

Rok 2011

Organizacja konferencji pt.

Zajęcia edukacyjne na terenie zakładu EKO-ZEC dla studentów ochrony środowiska Wydziału Chemii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, 12.10.2011

Zajęcia edukacyjne na terenie zakładu EKO-ZEC dla studentów ochrony środowiska Wydziału Chemii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, 17.05.2011

Zajęcia edukacyjne na terenie zakładu EKO-ZEC oraz EC II Karolin dla słuchaczy studiów podyplomowych „Zarządzania środowiskiem” Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, 14.05.2011

 

Rok 2010

Referat i prezentacja pt. „Tendencje zmienności parametrów popiołu lotnego w energetyce”, XVII Międzynarodowa Konferencja pt. „Popioły lotne z energetyki” Warszawa 24-26.10.2010

Zajęcia edukacyjne na terenie zakładu EKO-ZEC dla studentów ochrony środowiska Wydziału Chemii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, 14.05.2010 r., 17.05.2010 r. i 28.10.2010

Zajęcia edukacyjne na terenie zakładu EKO-ZEC oraz EC II Karolin dla słuchaczy studiów podyplomowych „Zarządzania środowiskiem” Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, 15.05.2010

Referat i warsztaty dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych Powiatu Poznańskiego (w ramach Programu Starostwa Powiatowego w Poznaniu pt. Promocja Ekologii Poprzez Edukację) na temat historii i zasad funkcjonowania spalarni odpadów, 22-23.04.2010

 

Rok 2009

Referat i warsztaty dla nauczycieli szkół podstawowych Powiatu Poznańskiego (w ramach Programu Starostwa Powiatowego w Poznaniu pt. Promocja Ekologii Poprzez Edukację) na temat historii i zasad funkcjonowania spalarni odpadów 15.10.2009, 22.10.2009, 05.11.2009

Zajęcia edukacyjne na terenie zakładu EKO-ZEC dla studentów Ochrony Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego, 13.11.2009

Zajęcia edukacyjne na terenie zakładu EKO-ZEC dla studentów Wydziału Chemii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, 05.11.2009

Referat i warsztaty dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych Powiatu Poznańskiego (w ramach Programu Starostwa Powiatowego w Poznaniu pt. Promocja Ekologii Poprzez Edukację) na temat historii i zasad funkcjonowania spalarni odpadów , 20.03.2009, 27.04.2009

Zajęcia edukacyjne na terenie zakładu EKO-ZEC dla studentów chemii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, w tym grupy studentów z Turcji uczestniczących w programie ERAZMUS

Zajęcia edukacyjne na terenie zakładu EKO-ZEC dla słuchaczy studiów podyplomowych „Zarządzania środowiskiem” Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, 23.05.2009

Wsparcie finansowe wystawy pt. „Fotografia Dzikiej Przyrody 2008” Galeria METRO, Piła 4 czerwca 2009

 

Rok 2008

Referat i prezentacja „ Zmiana roli spalarni” XIV Sesja Kwasu Siarkowego. Kwas siarkowy – nowe możliwości, Poznań, 09-10.10.2008

Referat i prezentacja: „Miejsce zakładu termicznego przekształcania odpadów w systemach gospodarki odpadami polskich aglomeracji”. X Międzynarodowa Konferencja Transport Pneumatyczny Targanice-Kociarz, 26-28 maja 2008

Prezentacja „Analiza systemu gospodarki odpadami w Poznaniu” Ogólnopolska konferencja „Zrównoważone gospodarowanie energią i odpadami w aspekcie zmian klimatu”, Uniwersytet Przyrodniczy im. Augusta Cieszkowskiego, Poznań 24-24 kwietna 2008

Zajęcia na terenie EC II Karolin i EKO-ZEC w ramach warsztatów pt. „Konwencjonalne i alternatywne źródła energii” towarzyszących ogólnopolskiej konferencji pt. „Zrównoważone gospodarowanie energią i odpadami w aspekcie zmian klimatu”, Uniwersytet Przyrodniczy im. Augusta Cieszkowskiego, Poznań 24-24 kwietna 2008

Prezentacja „Analiza systemu gospodarki odpadami w Poznaniu” w ramach ogólnopolskiego dnia ochrony środowiska, Biblioteka Ekologiczna, Poznań 5 czerwca 2008

Prezentacja „Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu” w czasie konferencji pt. Budujemy spalarnię w Poznaniu” Urząd Miasta Poznania, 15 września 2008

Wystawa pt. „Co dalej z odpadami w Poznaniu.” Biblioteka Ekologicznej, Poznań kwiecień-czerwiec 2008