Informacje o spółce

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe EKO-ZEC Sp. z o.o. zostało utworzone w 1995 r., na bazie działu zajmującego się zagospodarowaniem odpadów w Zespole Elektrociepłowni Poznańskich S.A. (obecnie Veolia Energia Poznań ZEC S.A). Od 2004 r. wchodzi w skład Grupy Veolia - jednej z największych na świecie firm w zakresie świadczenia usług na rzecz środowiska. Spółka EKO-ZEC jest ponadto jednym z członków założycieli Polskiej Unii UPS, w ramach której m.in. dokonana została rejestracja ubocznych produktów spalania w systemie REACH.

Spółka EKO-ZEC oferuje kompleksowe zagospodarowanie ubocznych produktów spalania (UPS) pochodzących z energetyki, takich jak: popiół lotny, żużel, mieszanka popiołowo-żużlowa, mikrosfera, produkty odsiarczania spalin, w tym gipsów. Jest jednym z czołowych w Polsce dostawców tych materiałów dla producentów betonów towarowych i drogowych, prefabrykatów betonowych (kostki brukowej, pustaków), cementu, ceramicznych wyrobów budowlanych (cegły), a także zapraw, tynków, klejów.

Ponadto, Spółka EKO-ZEC prowadzi samodzielnie produkcję mieszanek betonowych w oparciu o własny węzeł betoniarski, a także recykling odpadów budowlanych oraz związanych z działalnością produkcyjną przedsiębiorstw.

EKO-ZEC oferuje:


Firma posiada następujące instalacje:


Spółka EKO-ZEC jest także właścicielem nowoczesnej bazy samochodowej i sprzętowej, dzięki czemu zapewnia usługi w zakresie zbiórki odpadów, a także dostaw materiałów do Klientów.

Zintegrowany System Zarządzania oraz zaplecze transportowo-logistyczne i techniczne EKO-ZEC odpowiadają w pełni wymaganiom europejskim. Wraz z dużym doświadczeniem kadry kierowniczej i wysokimi kwalifikacjami pracowników firmy pozwalają one na zapewnienie kompetentnej i satysfakcjonującej Klientów obsług oraz prowadzenie działalności w sposób przyjazny dla środowiska przyrodniczego.


Dane rejestrowe
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 782-10-15-503
KRS: 0000043846
Regon: 630352168
Kapitał zakładowy: 534 500 PLN