EKO-ZEC w trosce o Środowisko:

Spółka EKO-ZEC prowadzi sprzedaż popiołu lotnego, żużla, kruszyw recyklingowych i betonu drogowego.

Skup, sprzedaż i dystrybucja

Nasza oferta

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe EKO-ZEC Sp. z o.o. prowadzi działalność w następującycm zakresie:

  • odzysk oraz dystrybucja popiołów lotnych i żużli ze spalania węgla kamiennego i współspalania z biomasą,
  •  recykling odpadów budowlanych i sprzedaż kruszyw recyklingowych,
  • sprzedaż szerokiej gamy mieszanek betonowych (podbudów drogowych, stabilizacji i chudych betonów).

W związku z powyższym Spółka EKO-ZEC jest partnerem dla rozbudowanej sieci producentów betonów, cementu, wyrobów ceramicznych i innych wyrobów budowlanych, a także wykonawców ziemnych prac budowlanych.